Ansatte ønsker velkommen
Mann med høreapparat
Høreapparat med øredobb

Velkommen til HLF Rehabilitering as

Normal drift

Alle våre aktiviteter gjennomføres for tiden som planlagt. Vi vil fortsatt ha noen digitale samlinger jfr kursplanen, men hovedtyngden av kurs- og rehabiliteringstilbudene våre gjennomføres nå med fysisk oppmøte i Oslo, Lovisenberg. Alle fysiske tilbud overholder gjeldene retningslinjer for smittevern og vi vurderer fortløpende om fysisk oppmøte er mulig i tråd med myndighetenes bestemmelser. Vi må derfor ta forbehold om at de fysiske tilbudene kan endres til digital gjennomføring på kort varsel.

Språk

Alle brukere som deltar på gruppebaserte samlinger må ha gode norskkunnskaper.

Vår visjon

Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.  Vi har bred kunnskap om hørsel og vi har et flerfaglig miljø som gir oss ulike vinklinger til temaet. Vi baserer all vår virksomhet på forskningsbasert kunnskap, og kunnskap fra målgruppens erfaringer samt våre egne erfaringer gjennom mange års praksis. Vi mener at gjennom kunnskap, innsikt og refleksjon er det mulig å finne nye mestringsstrategier og å endre en utfordrende situasjon.

HLF Rehabilitering as er eid av Hørselshemmedes Landsforbund. Vi tilbyr kurs og rehabilitering for voksne innen hørselsrelaterte områder og ulike tjenester til unge med nedsatt hørsel. Vi har opprettet egen forskning- og utviklingsavdeling og investerer i utvikling av vår virksomhet.

Vi har flere tilbud, hva vil passe best for deg?

Rehabilitering:

Tilbud for voksne som har tinnitus, meniere, CI, eller svimmelhet- og balanseutfordringer

 1. Fagpersonell: Et tverrfaglig team med lege, audiograf, arbeidskonsulent, psykiatrisk sykepleier, psykomotoriske fysioterapeuter, audiopedagoger med kognitiv terapi og NAV hjelpemiddelsentral med mer.
 2. Gjennomføring: Individuelle samtaler og gruppeundervisning.
  Oppholdet består av 2 + 1 uke, med ca. 4 uker mellom uke 2 og 3.
  CI-tilbud 2 dager, før operasjon og 2×3 dager oppfølging.
 3. Et dagtilbud der brukerne reiser til og fra HLF Briskeby hver dag. Hotell kan søkes om ved behov
 4. Finansieres av Helse Sør-Øst og en egenandel.

Henvisning fra fastlege eller sykehus. Vil du vite mer: klikk REHABILITERING

Kurs:

For voksne som har nedsatt hørsel eller hørselsutfordringer, tinnitus, meniere, CI og balanseutfordringer.

 1. Fagpersonell: audiopedagoger, audiograf, psykomotorisk fysioterapeut, arbeidskonsulent, NAV hjelpemiddelsentral med mer.
 2. Gjennomføring: Gruppeundervisning.
  3 samlinger à 3 dager i løpet av 6 måneder + oppfølgingskurs.
  CI og balanse-kurs 1-2 samlinger.
 3. Kurset er landsdekkende og hotellovernatting tilbys.
 4. Finansieres av NAV og en egenandel.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Vil du vite mer: klikk KURS

Ungdom:

Vi i HLF Rehabilitering as flyttet våre NAV-kurs og Helse Sør-Øst rehabilitering fra Lier til Lovisenberg i Oslo 1. august 2020. HLF Briskeby, utadrettet avdeling har avtale med Utdanningsdirektoratet og er tett knyttet opp mot Briskeby videregående skole og befinner seg fortsatt i Lier. De har ulike tilbud til ungdom med nedsatt hørsel og gir råd, veiledningstjenester, kurs og kompetanseheving. Vil du vite mer: klikk UNGDOM

Aktuelt

Glade ungdommer

Tenk fremover!

Møt andre ungdommer med nedsatt hørsel, del erfaringer og utforsk nye verktøy for håndtering av dine tanker og følelser. Bli med på kurs og bli kjent med dine egne ressurser.

Les mer Les mer

Verktøy

Digitalt kurs for opplæringskontor

Tilrettelegging rundt lærlingen med hørselstap kan være utfordrende for opplæringskontor og lærebedrifter uten kunnskap om hørselshemming. Delta på vårt kurs for å få økt kompetanse på dette.

Les mer Les mer

Øre

Tinnitustelefonen

Tinnitustelefon gir nyttig informasjon og veiledning til de som er rammet av tinnitus. Våre dyktige audiopedagoger betjener telefonen hver dag fra kl 09:00 til 11:00. Tlf 32226532

Tinnitustelefonen Tinnitustelefonen


Ansatt smiler med telefon
T-skjorte med tekst. Vi kan hørsel!

Svar kurs:
Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinatoren vår, så vil vi veilede deg. Kontakt 

Svar rehabilitering:
Søk rehabilitering for det som er din største utfordring.

Svar kurs:
NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

3.2.2 Til § 6 Opplæringstiltak – § 10-7 tredje ledd

Svar rehabilitering:
Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen eller du kan ta direkte kontakt med oss. Kontakt

Svar rehabilitering:
Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller via en lege på sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Du kan delta på kurset selv om du er uføretrygdet dersom du har et ønske om å komme tilbake i jobb.

Svar rehabilitering:
Gjelder ikke rehabiliteringstilbudet.

Svar kurs:
Hvilket sykehus du tilhører er ikke relevant. På NAV-kursene har vi søkere fra hele landet. 

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

Svar rehabilitering:
Gruppene består av ca 15–20 deltakere.

Svar kurs:
De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Svar rehabilitering:
Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Svar rehabilitering:
Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Svar rehabilitering:
Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Svar kurs:
Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Rundskriv til Folketrygdloven § 10-7 tredje ledd pkt.1

Svar rehabilitering:
Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner blir med på kurset. Kontakt 

Svar kurs:
Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse. Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Svar rehabilitering:
Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.

Ja, slitenhet kan ha en sammenheng med nedsatt hørsel.

Hørselshemmede bruker mer energi på å lytte gjennom hverdagen. Vi pleier å si at hørselshemmede er dobbeltarbeidende. De har en fulltidsjobb med å være skoleelev og de har en fulltidsjobb med å lytte. Hvis skolesituasjonen er dårlig tilrettelagt, teknisk utstyr ikke brukes eller det er dårlig akustikk i rommet synker taletydeligheten og det blir mer slitsomt å lytte.

Ja. Kurset er åpent for deg som går i 10. klasse.

Kompetanseheving er en del av avtalen vår med Utdanningsdirektoratet og vi kan komme ut til skolen selv om dere ikke har hørselshemmede elever. I perioder med mange oppdrag prioriterer vi skoler med hørselshemmede elever.

“Hørsel i et livsløpsperspektiv” er et 90-minutters undervisningsopplegg som dekker kompetansemål innen «kommunikasjon og samhandling». Undervisningen er lagt opp så elevene får kunnskap om nedsatt hørsel og får prøve å være hørselshemmede. De får kjennskap til hvordan de kommuniserer med hørselshemmede og hvordan de kan legge til rette for at kommunikasjonen fremmer helse, trivsel og velvære hos hørselshemmede. Undervisningen holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Byggebransjen ligger på topp i å melde inn støyskader til Arbeidstilsynet. For å skape bevissthet om hvordan støy påvirker oss, har vi utarbeidet et 60-minutters undervisningsopplegg, «Forebygging av støyskader». Vi kan også gi råd og veiledning til hvordan skolen med enkle grep kan senke støynivået i undervisningen. Forebygging av støyskader holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Det spiller ingen rolle om du bruker høreapparat, cochleaimplantat eller ingen av delene. Så lenge du har nedsatt hørsel og tenker at vi kan hjelpe, så kan vi komme ut til skolen din.

Det er mange elever som ønsker seg en ny start når de begynner på videregående skole. Disse velger da gjerne bort tilrettelegging og synlighet rundt hørselstapet. Det finnes flere måter vi kan hjelpe eleven på. Det vanligste er råd og veiledning til skolen om hvordan dere kan tilrettelegge best mulig innen rammene for tilpasset opplæring. Vi kan også holde lærerkurs. I tillegg kan vi snakke med eleven hvis han ønsker det.

Ja. Vi har mulighet til å gi råd og veiledning til lærling/lærebedriften og samtidig følge eleven ut i læretiden. Vanligvis samarbeider vi tett med lærlingen, lærebedriften, opplæringskontoret/fagopplæringen og PPOT.

Ja! Den absolutt nedre aldersgrensen er 8.-klasseelever. Har du et barn som er yngre enn det, ta kontakt så kan vi veilede deg videre til instanser som behandler barn.

Hørselshemmede bruker mye energi på å lytte gjennom hverdagen. Når lytteforholdene blir vanskelige, bruker man mer energi for å forstå det som blir sagt. For mange er denne lyttejobben så energikrevende at de velger å isolere seg. Det er viktig å fortsette å oppmuntre til å være sammen med venner. Foreslå gjerne aktiviteter hvor det er gode lytteforhold. Vi kan gi råd og veiledning til ungdommer for å hjelpe dem med å få en best mulig hverdag.