Velkommen til HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester

Tinnitus-telefonen åpnet 23. august

Tinnitus-telefonen er ment for deg som opplever at tinnitus er utfordrende og som ønsker kvalitetssikret informasjon om tinnitus, årsaker og sammenhenger, om mestringsmuligheter og om hvilke tilbud som finnes. Vi anerkjenner den plagen tinnitus er og vet at veien til bedring starter med informasjon og kunnskap.

 • Telefonen betjenes virkedager mellom kl 9 og 11
 • Ta kontakt med oss på telefon 32226532 for en nyttig prat!
 • Dersom du foretrekker skriftlig henvendelse, kan du kontakte oss på tinnitus@hlf.no
 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå på en digital møteplattform, kan du sende en mail om dette til tinnitus@hlf.no. Du vil da få invitasjon til en samtale på den digitale møteplattformen Confrere. Av hensyn til personvern, krever plattformen innlogging med BankID

Vi åpnet opp for fysiske tilbud og har ledige plasser i uke 37!
Våre rehabiliteringstilbud og NAV tilpasningskurs gjennomføres som normalt fra høsten 2021. Enkelte tilbud går fortsatt med digitale samlinger jfr kursplanen, men hovedtyngden av tilbudene gjennomføres med fysisk oppmøte i Oslo, Lovisenberg. Våre utadrettede tjenester for unge gir også sine tilbud både ved fysisk oppmøte i Lier og digitalt.

Alle tilbud overholder gjeldene retningslinjer for smittevern og vi vurderer fortløpende om fysisk oppmøte er mulig i tråd med myndighetenes bestemmelser. Vi må derfor ta forbehold om at de fysiske tilbudene kan endres til digital gjennomføring på kort varsel.

Språk
Alle brukere som deltar på gruppebaserte samlinger må ha gode norskkunnskaper.

Vår visjon
Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.  Vi har bred kunnskap om hørsel og vi har et flerfaglig miljø som gir oss ulike vinklinger til temaet. Vi baserer all vår virksomhet på forskningsbasert kunnskap, og kunnskap fra målgruppens erfaringer samt våre egne erfaringer gjennom mange års praksis. Vi mener at gjennom kunnskap, innsikt og refleksjon er det mulig å finne nye mestringsstrategier og å endre en utfordrende situasjon.

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester er en del av HLF Briskeby kompetansesenter as, eid av Hørselshemmedes Landsforbund. Vi tilbyr kurs og rehabilitering for voksne innen hørselsrelaterte områder og ulike tjenester til unge med nedsatt hørsel. Vi har opprettet egen forskning- og utviklingsavdeling og investerer i utvikling av vår virksomhet. Vår søstervirksomhet er Briskeby videregående skole for unge med nedsatt hørsel.

Vi har flere tilbud, hva vil passe best for deg?

Rehabilitering: Tilbud gjelder: tinnitus, meniere, CI, svimmelhet- og balanseutfordringer

 1. Fagpersonell: Et tverrfaglig team med lege, audiograf, arbeidskonsulent, psykiatrisk sykepleier, psykomotoriske fysioterapeuter, audiopedagoger med kognitiv terapi og NAV hjelpemiddelsentral med mer.
 2. Gjennomføring: Individuelle samtaler og gruppeundervisning.
  Oppholdet består av 2 + 1 uke, med ca. 4 uker mellom uke 2 og 3.
  CI-tilbud 2 dager, før operasjon og 2×3 dager oppfølging.
 3. Et dagtilbud der brukerne reiser til og fra HLF Briskeby hver dag. Hotell kan søkes om ved behov
 4. Finansieres av Helse Sør-Øst og en egenandel.

Henvisning fra fastlege eller sykehus. Vil du vite mer: klikk REHABILITERING

Kurs: Tilbudet gjelder for deg som har nedsatt hørsel eller hørselsutfordringer, tinnitus, meniere, CI og balanseutfordringer.

 1. Fagpersonell: audiopedagoger, audiograf, psykomotorisk fysioterapeut, arbeidskonsulent, NAV hjelpemiddelsentral med mer.
 2. Gjennomføring: Gruppeundervisning.
  3 samlinger à 3 dager i løpet av 6 måneder + oppfølgingskurs.
  CI og balanse-kurs 1-2 samlinger.
 3. Kurset er landsdekkende og hotellovernatting tilbys.
 4. Finansieres av NAV og en egenandel.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Vil du vite mer: klikk KURS

Ungdom: Tilbud til unge med nedsatt hørsel i videregående opplæring, samt i overgangene til og fra. Tilbud også til skoler, studiested eller lærested. Vi gir råd og veiledningstjenester, kurs og kompetanseheving. Vil du vite mer: klikk UNGDOM

Fornøyd bruker

"Rehabiliteringsoppholdet på HLF Briskeby har gitt meg livet tilbake, der fikk jeg all den informasjon jeg trengte og ikke minst korrekt informasjon av et meget dyktig tverrfaglig team."

Fornøyd bruker

Hørselskonferansen 2021

Morgendagens hørselsomsorg på Lovisenberg i Oslo 24. november. Link til siden finner du nedenfor.

Trykk på linken for å finne all informasjon

Tinnitustelefonen åpnet 23. august

Tinnitustelefon gir nyttig informasjon og veiledning til de som er rammet av tinnitus. Våre dyktige audiopedagoger betjener telefonen hverdager kl 09-11.

Tinnitustelefonen

Svar kurs:
Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinator på HLF Briskeby, så vil vi veilede deg. Kontakt 

Svar rehabilitering:
Søk rehabilitering for det som er din største utfordring

Svar kurs:
NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

3.2.2 Til § 6 Opplæringstiltak – § 10-7 tredje ledd

Svar rehabilitering:
Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen eller du kan ta direkte kontakt med oss. Kontakt

Svar rehabilitering:
Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

Svar rehabilitering:
Vi jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Du kan delta på kurset selv om du er uføretrygdet dersom du har et ønske om å komme tilbake i jobb.

Svar rehabilitering:
Gjelder ikke rehabiliteringstilbudet.

Svar kurs:
Hvilket sykehus du tilhører er ikke relevant. På NAV-kursene har vi søkere fra hele landet. 

Svar rehabilitering:
Vi jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

Svar rehabilitering:
Gruppene består av ca 15–20 deltakere.

Svar kurs:
De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Svar rehabilitering:
Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Svar rehabilitering:
Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Svar rehabilitering:
Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Svar kurs:
Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Rundskriv til Folketrygdloven § 10-7 tredje ledd pkt.1

Svar rehabilitering:
Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner blir med på kurset. Kontakt 

Svar kurs:
Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse. Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Svar rehabilitering:
Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.

Ja, slitenhet kan ha en sammenheng med nedsatt hørsel.

Hørselshemmede bruker mer energi på å lytte gjennom hverdagen. Vi pleier å si at hørselshemmede er dobbeltarbeidende. De har en fulltidsjobb med å være skoleelev og de har en fulltidsjobb med å lytte. Hvis skolesituasjonen er dårlig tilrettelagt, teknisk utstyr ikke brukes eller det er dårlig akustikk i rommet synker taletydeligheten og det blir mer slitsomt å lytte.

Ja. Kurset er åpent for deg som går i 10. klasse.

Kompetanseheving er en del av avtalen vår med Utdanningsdirektoratet og vi kan komme ut til skolen selv om dere ikke har hørselshemmede elever. I perioder med mange oppdrag prioriterer vi skoler med hørselshemmede elever.

“Hørsel i et livsløpsperspektiv” er et 90-minutters undervisningsopplegg som dekker kompetansemål innen «kommunikasjon og samhandling». Undervisningen er lagt opp så elevene får kunnskap om nedsatt hørsel og får prøve å være hørselshemmede. De får kjennskap til hvordan de kommuniserer med hørselshemmede og hvordan de kan legge til rette for at kommunikasjonen fremmer helse, trivsel og velvære hos hørselshemmede. Undervisningen holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Byggebransjen ligger på topp i å melde inn støyskader til Arbeidstilsynet. For å skape bevissthet om hvordan støy påvirker oss, har vi utarbeidet et 60-minutters undervisningsopplegg, «Forebygging av støyskader». Vi kan også gi råd og veiledning til hvordan skolen med enkle grep kan senke støynivået i undervisningen. Forebygging av støyskader holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Det spiller ingen rolle om du bruker høreapparat, cochleaimplantat eller ingen av delene. Så lenge du har nedsatt hørsel og tenker at vi kan hjelpe, så kan vi komme ut til skolen din.

Det er mange elever som ønsker seg en ny start når de begynner på videregående skole. Disse velger da gjerne bort tilrettelegging og synlighet rundt hørselstapet. Det finnes flere måter vi kan hjelpe eleven på. Det vanligste er råd og veiledning til skolen om hvordan dere kan tilrettelegge best mulig innen rammene for tilpasset opplæring. Vi kan også holde lærerkurs. I tillegg kan vi snakke med eleven hvis han ønsker det.

Ja. Vi har mulighet til å gi råd og veiledning til lærling/lærebedriften og samtidig følge eleven ut i læretiden. Vanligvis samarbeider vi tett med lærlingen, lærebedriften, opplæringskontoret/fagopplæringen og PPOT.

Ja! Den absolutt nedre aldersgrensen er 8.-klasseelever. Har du et barn som er yngre enn det, ta kontakt så kan vi veilede deg videre til instanser som behandler barn.

Hørselshemmede bruker mye energi på å lytte gjennom hverdagen. Når lytteforholdene blir vanskelige, bruker man mer energi for å forstå det som blir sagt. For mange er denne lyttejobben så energikrevende at de velger å isolere seg. Det er viktig å fortsette å oppmuntre til å være sammen med venner. Foreslå gjerne aktiviteter hvor det er gode lytteforhold. Vi kan gi råd og veiledning til ungdommer for å hjelpe dem med å få en best mulig hverdag.