Vi er en skole som ikke har hørselshemmede elever i år, men som ønsker å lære mer om nedsatt hørsel. Kan dere komme til oss og ha undervisning om temaet?

Kompetanseheving er en del av avtalen vår med Utdanningsdirektoratet og vi kan komme ut til skolen selv om dere ikke har hørselshemmede elever. I perioder med mange oppdrag prioriterer vi skoler med hørselshemmede elever.