Må jeg ha nedsatt hørsel for å delta på rehabilitering?

Svar: Nei