Årets studietur 2019

Årets studietur for HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) gikk til Örebro i Sverige, nærmere bestemt til Audiologiskt forskningscentrum. Den 17. november reiste 31 kunnskapssultne deltakere i samlet flokk til Örebro, et hørselens Mekka i Norden. Audiologiskt forskningscentrum er en geografisk samlingsplass for forskere og stipendiater som arbeider med forskning omkring hørsel og kommunikasjon. Her drives tverrvitenskapelig og klinisk hørselsforskning i nært samarbeid med bl.a. den audiologiske klinikken ved Universitetssykehuset i Örebro og Örebro universitet og Institutt for handikappvitenskap.

I tillegg til alle ansatte i RUT, deltok styreleder for RUT, 2 styremedlemmer fra HLF Briskeby FoU samt 4 ansatte ved hørselssentralen, Drammen sykehus. Vi fikk presentert en mengde svært interessant forskning om bl.a. sansetap hos eldre, dobbelt sansetap, CI hos eldre, ungdoms lyttevaner, arbeidsliv og nedsatt hørsel samt om ulike medisinske kvalitetsregistre for hørsel og ICF core set. Selv presenterte vi HLF Briskeby og våre tilbud, et utvalg av våre prosjekter og ulike program som våre ansatte deltar i.

De to dagene ble svært nyttige og interessante! Vi etablerte nye kontakter for konkret samarbeid. Det er liten tvil om dette kan bli starten på et spennende og fruktbart samarbeid. Ikke minst ble dagene også veldig hyggelige for deltakerne i godt selskap med våre svenske kollegaer. Svenskene arrangerte en flott middag for oss der professorene sto for alt fra oppdekning, til servering og opprydning. Tusen takk for oss – vi hörs!