Caroline Johannessen har lært å leve med tinnitus

I en artikkel publisert av dagbladet forteller Caroline Johannessen (43) om hvordan hun fikk hjelp til å håndtere tinnitus. Caroline har vært på et 3-ukers rehabiliteringsopphold hos HLF Briskeby, der hun har fått god hjelp. Caroline Johannessen har tinnitus, og har funnet sin måte å håndtere ulydene på. – Jeg kunne gravd meg ned og deppa … Fortsettelse

IKKE ROP!

Johanne Dahll Fossen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester leder prosjektet «Ikke rop!» som gir pårørende til eldre med nedsatt hørsel mulighet til å lære mer om lytteforståelse og kommunikasjon. Uten tilgang til å høre samtalen rundt seg kan eldre med hørselstap bli passive tilskuere uten reell deltakelse. Resultatet kan bli sosial tilbaketrekning. Sårbarhet … Fortsettelse

Teamleder og administrativ ressurs – Lovisenberg Oslo

Vi søker deg som har lyst å bli med på laget for å videreutvikle selskapet vårt. Ønskede kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning med sterk faglig HR-kompetanse HMS og kvalitet (internkontroll, kvalitetsplaner, ISO-sertifisering) Stor arbeidskapasitet og en arbeidsmetodikk som er strukturert og ryddig Ledererfaring/ kompetanse innen lederskaps- og medarbeiderutvikling, samt god forståelse for arbeidsgiverrollen Gode samarbeids- og … Fortsettelse

Ledig fast stilling som skrivetolk/hurtigskriver, Oslo

HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester er et landsdekkende kompetansesenter innen fagområdet hørsel. Vi tilbyr rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for meniere, tinnitus, svimmelhet og CI-brukere, samt tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV. Fra 03.08.20 flytter vil til Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo. Skrivetolk / hurtigskriver Vi har to ledige faste stillinger. Søkere bør kunne skrive med … Fortsettelse

Det nettbaserte klasserommet og elever med nedsatt hørsel

En plutselig overgang til nettundervisning kan gi ekstra utfordringer for elever med nedsatt hørsel. Vi har derfor satt opp en liste med tips til hvordan du kan tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i nettundervisningen. 1. Utarbeid en god struktur på turtaking. 2. Snakk tydelig og i et rolig tempo. 3. Unngå bakgrunnsstøy hos alle … Fortsettelse

Vi flytter rehabiliterings- og kursdelen fra Lier til Oslo

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS har de siste årene vært i prosess hvor vi har sett på muligheten for ytterligere utvikling og for å øke tilbudet til brukergruppen av mennesker med hørselsrelaterte utfordringer. Vi har vedtatt at deler av virksomheten flytter til Oslo 1. august 2020. Det blir NAV kursene og Helse Sør-Øst rehabiliteringen … Fortsettelse