Briskeby rehabilitering og utadrettede

Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.  Vi har bred kunnskap om hørsel og vi har et flerfaglig miljø som gir oss ulike vinklinger til temaet. Vi baserer all vår virksomhet på forskningsbasert kunnskap, og kunnskap fra målgruppens erfaringer samt våre egne erfaringer gjennom mange års praksis. Vi mener at gjennom kunnskap, … Fortsettelse