Tinnitus e-læring

Grunnleggende informasjon om tinnitus Denne e-læringen er utarbeidet av HLF Briskeby rehabilitering- og utadrettede tjenester og er en del av Tinnitus-telefonen.