IKKE ROP!

Johanne Dahll Fossen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester leder prosjektet «Ikke rop!» som gir pårørende til eldre med nedsatt hørsel mulighet til å lære mer om lytteforståelse og kommunikasjon.

Uten tilgang til å høre samtalen rundt seg kan eldre med hørselstap bli passive tilskuere uten reell deltakelse. Resultatet kan bli sosial tilbaketrekning. Sårbarhet for eldre med hørselstap under pandemien blir dobbel og fare for isolasjon øker tilsvarende. Vi tror at mange nærpersoner ønsker å hjelpe, men vet ikke hvordan,- eller hvor de skal henvende seg, sier prosjektlederen for informasjonskampanjen. IKKE ROP! gir gode tips til pårørende om hvordan de kan bistå eldre som har nedsatt hørsel og derved hindre sosial isolasjon. 

• Lær om bruk og stell av høreapparater
• Lær gode kommunikasjonsstrategier
• Ta kontakt med en HLF Likeperson
• Ta kontakt med kommunal hørselskontakt

Vi forventer at informasjonskampanjen resulterer i at flere sårbare eldre med hørselstap får tilgang til bedre sosiale opplevelser. Dette er et viktig skritt på veien til å øke de eldres tilgang til kommunikasjon der kunnskapen er vanskelig tilgjengelig for den eldre selv. “Pårørende skal lære at det ikke nytter å rope til den eldre, andre tiltak må brukes”, sier Johanne Dahll Fossen ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester. 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og er et samarbeidsprosjekt mellom Hørselshemmedes Landsforbund og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester. Mer om dette kan du lese på IKKE ROP! sin nettside.
Les mer