Kursdeltakere arbeider i gruppe

Yrkesaktiv med nedsatt hørsel

Kurset for deg som er yrkesaktiv, sykmeldt, på avklaring eller på vei inn i eller ut av arbeidsmarkedet og som opplever at hørselsutfordringene hemmer daglig kommunikasjon og deltagelse.

Det å ha hørselsrelaterte utfordringer kan bety at du bruker mye energi og oppmerksomhet i en samtalesituasjon. Deltagelse krever mye når du mister viktig informasjon, sliter med å finne sammenhengen og du kanskje kompenserer for å komme i mål.   Arbeidsdagen og hverdagen kan oppleves som stressende, du kan føle deg sliten, isolert, kjenne på konsentrasjonsvansker og muskelspenninger. Mange trekker seg fra krevende sitasjoner som møter, konferanser, lunsj og sosiale aktiviteter.

På kurset lærer du om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har i hverdagen, hva det betyr å ha nedsatt hørsel og hva det gjør med deg. Gjennom åpenhet, ny kunnskap, økt innsikt om eget hørselstap og erfaringsutveksling vil du kunne finne nye mestringsstrategier for å møte hverdagens utfordringer.

Mål for kurset

Å gi hørselshemmede i yrkesaktiv alder et helhetlig kurstilbud slik at forutsetningene øker for å kunne delta i et sunt og godt arbeidsliv.

Tema:

  • Endringsprosesser, aksept og erkjennelse
  • Hva trenger du?
  • Audiologi, hvordan forstå ditt eget audiogram
  • Psykososiale utfordringer
  • Kroppslige spenninger og stressmestring
  • Tilrettelegging og hjelpemidler i arbeidslivet
  • Hvordan skape åpenhet og forståelse på arbeidsplassen

Du trenger ikke henvisning fra lege til kurset, fravær fra jobb må avtales med arbeidsgiver eller sykmelding fra fastlegen din. Kurset går over 3 samlinger à 3 dager (totalt 9 dager). Første kursdag starter kl. 12:00 og siste kursdag avslutter kl. 14:00. Er kurset du ønsker fulltegnet? Prøv et senere kurs eller kontakt oss. For kurssamlinger som strekker seg til neste år, vil vi komme tilbake til eksakt tidspunkt for samlingen.

Kurssted:

Kurset holdes hos HLF Rehabilitering. Våre lokaler er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler og skrivetolk. Adresse: Lovisenberggata 15A, 0456 Oslo.

Overnatting:

Deltakere som har behov for det kan bo på Gjestehuset (ekstern) som ligger i samme bygg som kurslokalet. Overnatting på Gjestehuset og måltider er inkludert.

Kursavgift:

Kursutgiften dekkes av NAV og en egenandel på kr 175,- per kursdøgn. Denne egenandelen går ikke på frikort/egenandelskortet.

Påmelding:

Se ledige kursplasser nedenfor

For mer informasjon

Kurskalender

Kurs som er merket med fulltegnet eller er under gjennomføring kan du ikke melde deg på. Er ønsket kurs fulltegnet og du vil sette deg på venteliste, meld deg på første ledige og legg inn en kommentar om hvilket kurs du ønsker. Vi tar forbehold om endringer av datoer og godkjenning av NAV for kurssamlinger som strekker seg utover neste kalenderår.

Vi har god erfaring med digitale kurs i 2020/21, og forsøker å møte brukernes ønsker og behov.
Dersom du ønsker et digitalt tilbud, ber vi om at du melder deg på første ledige kurs med en merknad om at du ønsker digitalt kurs senere.

Yrkesaktiv med nedsatt hørsel, KY66
1. Samling:
23.—25.11.2022
2. Samling:
18.—20.01.2023
3. Samling:
22.—24.03.2023
Status:
Pågår
Påmelding avsluttet
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel, KY67
1. Samling:
15.—17.02.2023
2. Samling:
29.—31.03.2023
3. Samling:
24.—26.05.2023
Status:
Fulltegnet
Påmelding avsluttet
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel KY68D
1. Digitalt:
15.—17.03.2023
2. Digitalt:
26.—28.04.2023
3. Digitalt:
20.—22.06.2023
Status:
Ledig
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel, KY69
1. Samling:
10.—12.05.2023
2. Samling:
14.—16.06.2023
3. Samling:
16.—18.08.2023
Status:
Ledig
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel, KY70
1. Samling:
07.—09.06.2023
2. Samling:
06.—08.09.2023
3. Samling:
11.—13.10.2023
Status:
Ledig
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel, KY71
1. Samling:
30.08.—01.09.2023
2. Samling:
04.—06.10.2023
3. Samling:
08.—10.11.2023
Status:
Ledig
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel, KY72
1. Digitalt:
25.—27.10.2023
2. Digitalt:
29.11.—01.12.2023
 
 
Status:
Ledig
KY OPPFØLGINGSKURS 2023
Samling:
30.10.—01.11.2023
 
 
 
 
Status:
Ledig

Oppfølgingskurs for yrkesaktive med nedsatt hørsel 2023. Ikke vanlig kurspåmelding. Tilbudet gjelder tidligere kursdeltakere som har gjennomført KY-kurs.


Svar kurs:
Hvis det er flere kurs som er aktuelle for deg, kjenn etter hvor «skoen trykker» mest og hvor behovet er størst. Er du fortsatt i tvil kan du ringe kurskoordinatoren vår, så vil vi veilede deg. Kontakt 

Svar rehabilitering:
Søk rehabilitering for det som er din største utfordring.

Svar kurs:
NAV finansierer opptil tre kurs. Ved spesielle behov kan du søke utover satt ramme.

3.2.2 Til § 6 Opplæringstiltak – § 10-7 tredje ledd

Svar rehabilitering:
Du kan søke om rehabilitering for forskjellige problemstillinger/diagnoser. Det er ingen øvre grense for antall rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Det er påmeldingskjema til hvert kurs i kurskalenderen eller du kan ta direkte kontakt med oss. Kontakt

Svar rehabilitering:
Du må være utredet hos øre-nese-hals lege. Du kan søke via fastlegen, ØNH-spesialist eller via en lege på sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
På NAV-kursene har vi deltakere fra hele landet.

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Du kan delta på kurset selv om du er uføretrygdet dersom du har et ønske om å komme tilbake i jobb.

Svar rehabilitering:
Gjelder ikke rehabiliteringstilbudet.

Svar kurs:
Hvilket sykehus du tilhører er ikke relevant. På NAV-kursene har vi søkere fra hele landet. 

Svar rehabilitering:
HLF Rehabilitering as jobber etter en avtale med Helse Sør-Øst og brukere derfra skal prioriteres. Utover dette er det fritt rehabiliteringsvalg og vi kan ta henvisninger fra hele landet.

Svar kurs:
Kursgruppene består av 15–18 deltakere.

Svar rehabilitering:
Gruppene består av ca 15–20 deltakere.

Svar kurs:
De fleste som deltar på kurs, får enten sykmelding eller permisjon med lønn. Kurset er rettighetsbasert gjennom folketrygdlovens §10-7.

Svar rehabilitering:
Du får sykmelding for å delta på rehabiliteringsopphold.

Svar kurs:
Du trenger ingen henvisning fra lege for å delta på kursene våre.

Svar rehabilitering:
Rehabiliteringstilbudet krever henvisning fra fastlege, ØNH-spesialist eller sykehus. Se Prosedyre for henvisning

Svar kurs:
Kursene finansieres av NAV og en egenandel på kr 525,- per samling.

I egenandelen inngår selve kurset samt overnatting med frokost, lunsj og middag. Dersom ekstra døgn på Gjestehuset er nødvendig, må du legge ut for dette selv. Refusjon tas ev. videre med NAV i etterkant.

Du må selv ordne reise tur-retur hjemsted. Reiseregning sendes NAV i etterkant av kurset sammen med kvitteringer for reisen.

Svar rehabilitering:
Dersom du må overnatte på hotell må du selv ordne dette. Ta kontakt med Pasientreiser før du bestiller hotellet. Du må selv legge ut for overnattingen og mat for så å søke pasientreiser om refusjon.

Svar kurs:
Pårørende og nærpersoner kan delta på kurs.

De deltar på lik linje som kursdeltaker og må søke NAV på samme måte som kursdeltakerne. Når NAV søknadsskjema fylles ut, skal pårørende fylle ut i punkt 3 «Opplysninger om pårørende», på samme NAV søknadsskjema som kursdeltakeren.

Rundskriv til Folketrygdloven § 10-7 tredje ledd pkt.1

Svar rehabilitering:
Pårørende og nærpersoner kan delta på rehabilitering. Vi trenger å få beskjed om pårørende eller nærpersoner blir med på kurset. Kontakt 

Svar kurs:
Det stilles ingen krav til grad av hørselstap. Kursene er for alle høreapparat- og CI-brukere og for de som har hørselsutfordringer som hemmer kommunikasjon og deltagelse. Kursene er også forebyggende og handler blant annet om å få faglig kunnskap om eget hørselstap og økt selvinnsikt på eget hørselstap for å ta gode valg for seg selv.

Svar rehabilitering:
Det stilles ingen krav til hvor godt eller dårlig du hører.

Ja, slitenhet kan ha en sammenheng med nedsatt hørsel.

Hørselshemmede bruker mer energi på å lytte gjennom hverdagen. Vi pleier å si at hørselshemmede er dobbeltarbeidende. De har en fulltidsjobb med å være skoleelev og de har en fulltidsjobb med å lytte. Hvis skolesituasjonen er dårlig tilrettelagt, teknisk utstyr ikke brukes eller det er dårlig akustikk i rommet synker taletydeligheten og det blir mer slitsomt å lytte.

Ja. Kurset er åpent for deg som går i 10. klasse.

Kompetanseheving er en del av avtalen vår med Utdanningsdirektoratet og vi kan komme ut til skolen selv om dere ikke har hørselshemmede elever. I perioder med mange oppdrag prioriterer vi skoler med hørselshemmede elever.

“Hørsel i et livsløpsperspektiv” er et 90-minutters undervisningsopplegg som dekker kompetansemål innen «kommunikasjon og samhandling». Undervisningen er lagt opp så elevene får kunnskap om nedsatt hørsel og får prøve å være hørselshemmede. De får kjennskap til hvordan de kommuniserer med hørselshemmede og hvordan de kan legge til rette for at kommunikasjonen fremmer helse, trivsel og velvære hos hørselshemmede. Undervisningen holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Byggebransjen ligger på topp i å melde inn støyskader til Arbeidstilsynet. For å skape bevissthet om hvordan støy påvirker oss, har vi utarbeidet et 60-minutters undervisningsopplegg, «Forebygging av støyskader». Vi kan også gi råd og veiledning til hvordan skolen med enkle grep kan senke støynivået i undervisningen. Forebygging av støyskader holdes av rådgiver hørsel og er kostnadsfritt for skolen.

Det spiller ingen rolle om du bruker høreapparat, cochleaimplantat eller ingen av delene. Så lenge du har nedsatt hørsel og tenker at vi kan hjelpe, så kan vi komme ut til skolen din.

Det er mange elever som ønsker seg en ny start når de begynner på videregående skole. Disse velger da gjerne bort tilrettelegging og synlighet rundt hørselstapet. Det finnes flere måter vi kan hjelpe eleven på. Det vanligste er råd og veiledning til skolen om hvordan dere kan tilrettelegge best mulig innen rammene for tilpasset opplæring. Vi kan også holde lærerkurs. I tillegg kan vi snakke med eleven hvis han ønsker det.

Ja. Vi har mulighet til å gi råd og veiledning til lærling/lærebedriften og samtidig følge eleven ut i læretiden. Vanligvis samarbeider vi tett med lærlingen, lærebedriften, opplæringskontoret/fagopplæringen og PPOT.

Ja! Den absolutt nedre aldersgrensen er 8.-klasseelever. Har du et barn som er yngre enn det, ta kontakt så kan vi veilede deg videre til instanser som behandler barn.

Hørselshemmede bruker mye energi på å lytte gjennom hverdagen. Når lytteforholdene blir vanskelige, bruker man mer energi for å forstå det som blir sagt. For mange er denne lyttejobben så energikrevende at de velger å isolere seg. Det er viktig å fortsette å oppmuntre til å være sammen med venner. Foreslå gjerne aktiviteter hvor det er gode lytteforhold. Vi kan gi råd og veiledning til ungdommer for å hjelpe dem med å få en best mulig hverdag.