Ledig fast stilling som skrivetolk/hurtigskriver, Oslo

HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester er et landsdekkende kompetansesenter innen fagområdet hørsel. Vi tilbyr rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for meniere, tinnitus, svimmelhet og CI-brukere, samt tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV.

Fra 03.08.20 flytter vil til Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo.

Skrivetolk / hurtigskriver
Vi har to ledige faste stillinger.
Søkere bør kunne skrive med minimum 500 anslag i minuttet, og det er ønskelig å kunne skrive uten å se på tastaturet.

Arbeidstid
Kl. 08.30–14.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Ca. 40 uker i året etter fastsatt plan – utgjør ca. 60 % stilling.

Arbeidsoppgaver
• Skrivetolke fellesundervisningen til gruppene ved rehabiliteringen.
• Utføre generelle administrative og forefallende oppgaver knyttet til daglig drift.

 Vi tilbyr
Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning.
Pensjon i Statens Pensjonskasse.

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, kontakt teamleder Anne Jorun Lundstein på telefon 41 02 01 43.

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no.
Søknadsfrist 22.06.2020.