Ledig fast stilling som skrivetolk i Oslo/Lier

HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester er et landsdekkende kompetansesenter innen fagområdet hørsel. Vi tilbyr rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for meniere, tinnitus, svimmelhet og CI-brukere, samt tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV. Vi leverer også utadrettede tjenester innen fagfeltet hørsel som gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i videregående opplæring. Våre lokaler ligger i dag i Lier, fra 3.08.20 flytter vi til Lovisenberg i Oslo.

Skrivetolk / hurtigskriver
Søkere bør kunne skrive med minimum 500 anslag i minuttet, og det er ønskelig å kunne skrive uten å se på tastaturet.

Arbeidstid
08.30 – 14.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
37 uker i året etter fastsatt plan – ca 50%

Arbeidsoppgaver
-Skrivetolke fellesundervisningen til gruppene ved rehabiliteringen.
-Utføre generelle administrative og forefallende oppgaver knyttet til daglig drift.

Vi tilbyr
Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning. Pensjon i Statens Pensjonskasse

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt teamleder
Anne Jorun Lundstein telefon 41 02 01 43
Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no

Søknadsfrist  20.02.20