Det nettbaserte klasserommet og elever med nedsatt hørsel

En plutselig overgang til nettundervisning kan gi ekstra utfordringer for elever med nedsatt hørsel. Vi har derfor satt opp en liste med tips til hvordan du kan tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i nettundervisningen.

1. Utarbeid en god struktur på turtaking.

2. Snakk tydelig og i et rolig tempo.

3. Unngå bakgrunnsstøy hos alle møtedeltakerne.

4. Nevn navnet til dem du henvender deg til og be hver enkelt person som snakker si navnet sitt før man begynner å prate.

5. De som ikke snakker holder mikrofonen dempet for å redusere bakgrunnsstøy.

6. Bakgrunnen din bør være visuell rolig, dette vil være til hjelp for lytter, slik at det kan rettes fokus på den som snakker. Se til at det ikke er blendende lys, slik at elevene kan bruke munnavlesning som støtte.

7. Flere elever har tekniske hjelpemidler som gir dem mulighet til direktelyd på høreapparat eller CI, eventuelt bruke headset.

8. Legg ut viktig informasjon på læringsplattform, slik at man tilstreber at alle har fått med seg informasjonen.

9. Bruk Powerpoint eller annen skriftlig formidling i undervisningen i tillegg til tale.

10. Bruk filmer med tekst.

11. Bruk chattefunksjon som en støtte under nettundervisning ved å stille for eksempel diskusjonsspørsmål og få svar fra medelever i chatteboks.

12. Gjennomfør en ekstra individuell veiledning og oppsummering med den hørselshemmede eleven for å sikre at den har fått med seg innholdet og unngå misforståelser.

13. Anbefal eleven å bruke program for automatisk teksting, som kan være en støtte for nettundervisning.

Utadrettede tjenester har en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet for å gi kompetansetjenester til elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring og overganger. Våre tjenester er konstandsfrie, det er ikke behov for egen henvisning til oss, ta direkte kontakt med utadrettede tjenester. Vi tilbyr digitale hørselsfaglige kurs og veiledning til videregående skoler, elever, lærlinger og studenter. Vi kan gi individuell veiledning til den enkelte elev ut ifra den enkeltes behov.