Pasient- og pårørendeopplæring innen hørsel


HLF Rehabilitering har i samarbeid med Lovisenberg diakonale sykehus filmatisert viktig informasjon for høreapparatbrukere og deres pårørende. Filmen presenterer ulike aktører som er viktige bidragsytere innenfor hørselsomsorgen. Vi håper at brukere, pårørende, helsepersonell og andre vil ta filmen i bruk med mål om læring og mestring av hørselsutfordringer.

De medvirkende er:

  • HLF Rehabilitering as
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • NAV Hjelpemiddelsentral
  • Kommunal hørselskontakt
  • HLF likeperson
  • Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse
  • Signo Rycon

Filmen er tekstet for hørselshemmede.

Trykk på Teksting-knappen i videospilleren for å skru av og på teksting. Hos de fleste, står det CC på denne knappen; hos enkelte ser knappen ut som en firkant med to streker.

Du kan også trykke på bokstaven C på tastaturet ditt mens du ser på en av filmsnuttene.

Er du på mobil, kan du trykke på More-knappen (knappen med tre prikker øverst til høyre). Du vil der få tilbud om å skru av og på teksting.

Trykk på knappen øverst til høyre i videospilleren (den har tall under seg, fra 1 til 9). Du vil da få opp alle videoene spillelisten inneholder, og kan hoppe mellom de forskjellige filmsnuttene.

Nei! Alle filmsnuttene er en del av en spilleliste, og neste filmsnutt i spillelisten vil automatisk starte når gjeldende filmsnutt er ferdig.


Rundt symbol som sier at dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam