Teamleder og administrativ ressurs – Lovisenberg Oslo

Vi søker deg som har lyst å bli med på laget for å videreutvikle selskapet vårt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning med sterk faglig HR-kompetanse
 • HMS og kvalitet (internkontroll, kvalitetsplaner, ISO-sertifisering)
 • Stor arbeidskapasitet og en arbeidsmetodikk som er strukturert og ryddig
 • Ledererfaring/ kompetanse innen lederskaps- og medarbeiderutvikling, samt god forståelse for arbeidsgiverrollen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Er innovativ, trigges av å arbeide overordnet og framtidsrettet.

 Arbeidsoppgaver:

 • Del av ledergruppen og lederansvar for medarbeidere
 • Koordinere personaleressurser og utarbeide årsplaner
 • HR-relaterte oppgaver (ansettelseskontrakter, rekruttering, opplæring, kompetanseplaner)
 • Delta i kvalitetsutviklings- og kvalitetssikringsarbeid (TQM)
 • Samhandling med interne og eksterne aktører.
 • Rapportering til oppdragsgivere
 • Generelt administrative og forefallende oppgaver knyttet til daglig drift

Aktuell utdanning:

 • Administrasjon og Ledelse
 • Høyskole / Universitet, minimum bachelor

 Vi tilbyr:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Stillingen er ledig fra 1.01.21 eller etter avtale.
Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt daglig leder Inge Bossen Thorsen (tlf. 982 95 612)
Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskebyrut@hlfbriskeby.no innen 11.12.2020