Briskeby rehabilitering og utadrettede

Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.  Vi har bred kunnskap om hørsel og vi har et flerfaglig miljø som gir oss ulike vinklinger til temaet. Vi baserer all vår virksomhet på forskningsbasert kunnskap, og kunnskap fra målgruppens erfaringer samt våre egne erfaringer gjennom mange års praksis. Vi mener at gjennom kunnskap, innsikt og refleksjon er det mulig å finne nye mestringsstrategier og å endre en utfordrende situasjon.

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester er en del av HLF Briskeby kompetansesenter as, eid av Hørselshemmedes Landsforbund. Vi tilbyr kurs og rehabilitering for voksne innen hørselsrelaterte områder og ulike tjenester til unge med nedsatt hørsel. Vi har opprettet egen forskning- og utviklingsavdeling og investerer i utvikling av vår virksomhet. Vår søstervirksomhet er Briskeby videregående skole for unge med nedsatt hørsel.

Vi har flere tilbud, hva vil passe best for deg?

Rehabilitering: Tilbud gjelder: tinnitus, Meniere, CI, svimmel(het)- og balanseutfordringer

 1. Fagpersonell: Et tverrfaglig team med lege, audiograf, arbeidskonsulent, psykiatrisk sykepleier, psykomotoriske fysioterapeuter, audiopedagoger med kognitiv terapi og NAV hjelpemiddelsentral mm.
 2. Gjennomføring: Individuelle samtaler og gruppeundervisning
  Oppholdet består av 2 + 1 uke, med ca. 4 uker mellom uke 2 og 3.
  CI-tilbud 2 dager, før operasjon og 2×3 dager oppfølging
 3. Et dagtilbud der brukerne reiser til og fra HLF Briskeby hver dag. Hotell kan søkes om ved behov.
 4. Finansieres av Helse Sør-Øst og en egenandel

Henvisning fra fastlege eller sykehus. Vil du vite mer: klikk REHABILITERING

Kurs: Tilbudet gjelder for deg som har nedsatt hørsel og eller hørselsutfordringer tinnitus, Meniere, CI, balanseutfordringer

 1. Fagpersonell: audiopedagoger, audiograf, psykomotorisk fysioterapeut, arbeidskonsulent, NAV hjelpemiddelsentral m.m.
 2. Gjennomføring: Gruppeundervisning
  3 samlinger à 3 dager i løpet av 6 måneder + oppfølgingskurs
  CI og balanse-kurs 1-2 samlinger
 3. Kurset er landsdekkende og hotellovernatting tilbys.
 4. Finansieres av NAV og en egenandel

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Vil du vite mer/påmelding: klikk KURS

Ungdom: Tilbud til unge med nedsatt hørsel i videregående opplæring, samt i overgangene til og fra. Tilbud også til skoler, studiested eller lærested. Vi gir råd og veiledningstjenester, kurs og kompetanseheving. Vil du vite mer/påmelding: klikk UNGDOM