Tinnitus-telefonen, for deg som er plaget av tinnitus

TinnitustelefonenI Norge har ca. 800.000 mennesker tinnitus *. For noen er tinnitus så plagsomt at det går ut over livskvaliteten. Det er ikke lett å finne god og kvalitetssikret informasjon om plagen, og HLF tilbyr derfor råd- og veiledningstjenester gjennom Tinnitus-telefonen. Det er viktig at du får vite at du ikke er alene om plagen og at det finnes muligheter for hjelp!

Tinnitus-telefonen organiseres og gjennomføres av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as. Personale med hørselsfaglig kompetanse besvarer telefonen og gir råd og veiledning knyttet til tinnitus basert på kunnskapsbasert praksis. Vi bygger vår kunnskap på forskning, lang erfaring fra praksisfeltet samt tett kontakt med brukermiljøet i HLF.

Tinnitus-telefonen er ment for deg som opplever at tinnitus er utfordrende og som ønsker kvalitetssikret informasjon om tinnitus, årsaker og sammenhenger, om mestringsmuligheter og om hvilke tilbud som finnes. Vi anerkjenner den plagen tinnitus er og vet at veien til bedring starter med informasjon og kunnskap.

  • Telefonen betjenes hver virkedag mellom kl 9 og 11
  • Ta kontakt med oss på telefon 32 226532 for en nyttig prat!
  • Dersom du foretrekker skriftlig henvendelse, kan du kontakte oss på tinnitus@hlf.no
  • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå på en digital møteplattform, kan du sende en mail om dette til tinnitus@hlf.no. Du vil da få invitasjon til en samtale på den digitale møteplattformen Confrere. Av hensyn til personvern, krever plattformen innlogging med BankID

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester er en virksomhet som er eid av HLF. Vi har lang erfaring fra det hørselsfaglige feltet. Vi gir ulike tilbud til unge og voksne personer med hørselsrelaterte tilstander. Tilbudene er landsdekkende og gis etter 3 offentlige avtaler:

  • NAV tilpasningskurs
  • Helse Sør-Øst, spesialiserte rehabiliteringstilbud
  • Utdanningsdirektoratet, råd og veiledningstjenester til unge i videregående opplæring

Les mer om våre tjenester på vår nettside HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester

 

*HLF, 2021