Vi flytter rehabiliterings- og kursdelen fra Lier til Oslo

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS har de siste årene vært i prosess hvor vi har sett på muligheten for ytterligere utvikling og for å øke tilbudet til brukergruppen av mennesker med hørselsrelaterte utfordringer.

Vi har vedtatt at deler av virksomheten flytter til Oslo 1. august 2020. Det blir NAV kursene og Helse Sør-Øst rehabiliteringen som flytter. Utadrettet avdeling med avtale med Utdanningsdirektoratet blir igjen i Lier, da denne avtale er tett knyttet opp mot Briskeby videregående skole AS.

Vår nye lokasjon vil bli på Diakonissehuset Lovisenberg med adresse Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO.