Kontor

Webinar for PPT om hørselshemming hos ungdom

Webinar for PPT/OT om hørselshemming hos barn og unge er et 60 min webinar i Teams.

Webinaret består av informasjon om audiologi, tilrettelegging for hørselshemmede og tips til den sakkyndige vurderingen.
Du møter audiopedagog og en hørselshemmet elev, som forteller om hans opplevelse av å ha nedsatt hørsel.
Webinaret avsluttes med mulighet for å stille spørsmål (Q&A)

Du kan velge mellom tre ulike tidspunkt for webinaret.

  • Fredag 28.05.21 kl. 09.00 – 10.00
  • Mandag 31.05.21 kl. 11.00 – 12.00
  • Onsdag 02.06.21 kl. 14.00 – 15.00

For påmelding, trykk her.